Понеделник 02, Август 2021г.
Иванка Стоянова Директор, училище
Павлина Ставрева Заместник-директор, учебна дейност
Мария Димитрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
Бинка Райчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
Живка Господинова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
Диана Недева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
Сурента Димитрова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Гюлбие Ахмед Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Марияна Уралова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Яна Колева Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Стефанка Пейчева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Анжела Петкова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Велина Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Даниела Тодева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Надежда Видева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Антония Иванова Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Лиляна Борисова Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Сподели: