Петък 19, Юли 2024г.
Иванка Стоянова Директор, училище
Павлина Ставрева Заместник-директор, учебна дейност
Мария Димитрова Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
Бинка Райчева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
Яна Колева Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
Диана Недева Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) 
Гюлбие Ахмед Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Мария Николова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Здравка Тенева Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас
Милена Минчева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Никол Добрева Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Велина Иванова Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Даниела Тодева Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап
Джансу Дауд Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Нарин Сюлейман Учител в група за целодневна организация на учебния ден V- VII клас
Мариана Кожухарова Учител в група за целодневна организация на учебния ден I - IV клас

 

Сподели: