Сряда 18, Май 2022г.

Училището участва в Европейска схема за предлагане на плодове. Средствата се осигуряват от ДФ „ Земеделие“ под формата на национално съфинансиране.

 Целта на схемата „Училищен плод” е създаване на навици за честа консумация на плодове и зеленчуци у  децата в най-ранна детска възраст, както и повишаване на осведомеността за тяхното благоприятно въздействие  и значение за здравето на човека.

И през настоящата учебна 2020/2021 г. учениците от І, ІІ, ІІІ и ІV клас получават по утвърден график  плодове и зеленчуци. Проектът е придружен с информационна кампания сред децата за ползата от плодовете и зеленчуците.

ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Хасково, участва и в схема „ Училищно мляко“ от ДФ“ Земеделие“. Продуктите се раздават равномерно чрез извършване на доставки по предварително утвърден график.

Схема „Училищно мляко” има за цел да насърчава консумацията на прясно и кисело мляко и на други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата. Прилагането на тази схемата в училищата ще увеличи консумацията на мляко и млечни продукти от деца и ще допринесе за формирането на здравословни хранителни навици.

Сподели: