Сряда 18, Май 2022г.

От учебната 2020/2021 г., ОУ „ Св.св. Кирил и Методий“ гр. Хасково, участва в Национална програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда за ученици от 5-7 клас. Дейностите по програмата ще се провеждат експериментално в пети клас.

Цели на програмата:

  • Изграждане на социални и лични умения на учениците от 5-7 клас;
  • Промяна на нагласите им по отношение на собственото здраве и утвърждаване на здравословен начин на живот;
  • Повишаване на информираността им относно причините, видовете и последици от рисково поведение;
Сподели: