Сряда 18, Май 2022г.

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано  училище-партньор. 

Училището е включено като неиновативно

 

Сподели: