Петък 02, Декември 2022г.

Цел на проекта:  Да насърчим активното учене на учениците, да отговорим на образователните им потребности, като съчетаем държавните образователни стандарти със спецификата на музея и неговите неизчерпаеми възможности да стимулира знанията и творчеството на учениците. Проекта е насочен към изграждане на традиции и съвременни методи на образователен модел, който да създаде по-интересна и привлекателна среда, чрез съвместна работа между културните и образователни институции.

Сподели: