Петък 02, Декември 2022г.

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Дейността на проекта за учебната 2019/2020 включва 5 групи за допълнително обучение и 1 за занимания по интереси.

1. Група за допълнително обучение по Български език с ученици от 1А клас с ръководител Бинка Райчева. Участват 6 ученици.

2. Група за допълнително обучение по Български език с ученици от 1Б клас с ръководител Яна Колева . Участват 9 ученици.

3. Група за допълнително обучение по Математика с ученици от 7 клас с ръководител Велина Иванова. Участват 7 ученици.

4. Група за допълнително обучение по Български език с ученици от 7 клас с ръководител Стефанка Пейчева. Участват 8 ученици.

5. Група за допълнително обучение по Български език с ученици от 2 клас с ръководител Живка Господинова. Участват 6 ученици.

6. Група за занимания по интереси "Занимателен волейбол" с ученици от 6,7 клас с ръководител Антония Иванова. Участват 20 ученици.

Сподели: