Петък 01, Декември 2023г.

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

„Забавната IT логика“ - 5 клас

Представяне на дейността:

Информационните технологии се явяват съществена част от съвременната техническа култура на човека. Като поколение на XXI век, учениците са наясно с необходимостта от развиване на дигитални умения, които да  са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност и на по-късен етап, и в живота. Дейността на програмата основно ще заложи върху формиране на базови  умения за програмиране с цел развиване на логическото мислене у учениците. През 2022/2023 година в проекта участват 13 ученици от V клас

І. Цели:

  • Развиване и обогатяване на дигиталната култура на учениците.
  • Усвояване на основните принципи на програмирането.
  • Развиване на логиката и начините за решаване на проблеми.
  • Умения за структуриране на задачите.
  • Развиване на умения за представяне на проект пред публика.

 

ІІ. Очаквани резултати:

  • Да усвоят нови знания по информационни технологии.
  • Да придобият увереност в намирането на решения по проблеми.
  • Да изградят навици за сътрудничество, логика и творчество.
  • Самостоятелно да изработват авторски проекти.
  • Да презентират възможно най-точно, кратко и увлекателно своите проекти.
Сподели: