Петък 07, Май 2021г.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
22.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г. вкл. – междусрочна 
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. 

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

23.06.2021 г. – І – III клас 
30.06.2021 г. – IV – VII клас

Сподели: