Петък 19, Юли 2024г.
Архив на новини
Публикувана на: 25.10.2022г.

Квалификация на педагогическите специалисти 31.10.2022 г.

Във връзка с дейност по квалификация на педагогическите специалисти предстои провеждане на квалификационно обучение.
Тема на обучението: “Справяне със стреса и напрежението на работното място, разрешаване на конфликти и овладяване на гнева и раздразнението” - 1 кв.кредит
Период на провеждане на присъствените часове 31.10.2022 г., начало: 08:30 ч., край 13:20 ч.
Брой участници в обучението: 14
Място на провеждане на обучението: гр. Баня, х-л "Царска баня"
Обучаваща организация: ЦПО към ”Матев-Строй” ЕООДК

Сподели: