Петък 19, Юли 2024г.
Текущи обявления за раздел "Профил на купувача"
Публикувано на: Обявление Последна промяна
26.04.2024г. Вид на процедурата:
Директно възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП
Уникален номер в Регистъра на ОП:

Url до регистъра на ОП
Описание на поръчката:
Основен ремонт на съществуваща спортна площадка ПИ 77195.716.570 на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Хасково ”.
Свързана преписка
26.04.2024г.